Diensten

DEMA group biedt u een breed gamma aan diensten aan. Veelal start dit met een haalbaarheidsstudie waarbij na een goedgekeurd voorontwerp de budgetberekening wordt afgewogen ten opzichte van de payback ratio van het project. Na een goedkeuring van het project en het verkrijgen van de nodige vergunningen wordt het basisconcept uitgewerkt tot een volgens de klant voldoende gedetailleerd ontwerp. Daarna wordt het totaalontwerp uit elkaar gehaald in specialisaties zoals bijvoorbeeld equipment, civiele werken, mechanische werken, automatisatie, utiliteiten, beveiliging, … en worden de lastenboeken uitgeschreven, samen met de aankoopdocumenten. Tijdens de aankoop wordt de nodige ondersteuning verleend door het nivelleren van de verschillende offertes en het opmaken van een technisch commercieel vergelijk. Zelfs tijdens finale onderhandelingen kunnen wij een belangrijke toegevoegde waarde zijn. Na aankoop van alle equipment en diensten zorgen wij tijdens de volledige doorlooptijd van het project voor een goede opvolging van het budget, de planning, de kwaliteit, de veiligheid, het milieu, … In uitvoeringsfase en tijdens de bouw van uw installaties garanderen wij een goede organisatie en opvolging van uw werf. Na afwerking en het uitvoeren van de koude en warme testen, blijft er assistentie tijdens de opstartfase.

Meer gedetailleerd vindt u hier een overzicht uit ons aanbod:


Engineering

 • Conceptstudies, budgetberekening, haalbaarheidsstudies
 • Sterkteberekeningen van procesinstallaties
 • Layout-studies van complete installaties, voorgesteld in 3D
 • Opmaken van gedetailleerde constructietekeningen van installatieonderdelen via 3D model
 • Opmaken van technische lastenboeken en bestekken
 • Hazop-studies en Atex studies
 • Technische ondersteuning en adviesverlening

Procurement

 • Opmaken van technische lastenboeken en bestekken
 • Opmaken van leverancierslijsten en uitsturen van prijsaanvragen
 • Opmaken van offertevergelijk
 • Contractbesprekingen
 • Organiseren en opvolgen van de aankoop
Construction

 • Opmaken van projectplanning, productieplanning, …
 • Kwaliteitscontrole
 • Constructie supervisie, werforganisatie en -opvolging
 • Veiligheidssupervisie


Management

 • Project management
 • Procurement en sales management
 • Interim managementProjectsourcing

 • Tekenaar
 • Ontwerper
 • Project ingenieur
 • Project manager
 • Interim manager


EPCm

Veelal wenst de klant een volledige ondersteuning van hun project, waarbij DEMA group alle fasen of enkele deelfasen in hun project voor hen verzorgt. Dit kan onder volledig eigen beheer of via samenwerking met de interne diensten van de klant. Wij stellen ons hierbij heel flexibel op en vele combinaties zijn mogelijk, echter mogen de projectdoelstelling hier niet onder lijden.
De opdrachten kunnen worden uitgevoerd via een vaste prijs of een vaste procentuele vergoeding, maar meestal kiest de klant zelf voor project sourcing, zodat enkel de werkelijk gepresteerde uren worden vergoed. Op deze manier kunnen de engineeringkosten volledig worden aangepast aan de wensen en noden van de klant.

Via een persoonlijk onderhoud kunnen wij u hierover meer info bezorgen.

Heeft u interesse in één van bovenstaande diensten contacteer ons dan voor een afspraak!