Over ons

DEMA group is gespecialiseerd in alle facetten van project management. Zowel uw haalbaarheidsstudie, budgettering als aansturing en opvolging van uw project worden op een hoog professioneel niveau verzorgd. De proceseisen maar ook de veiligheids- en milieu-eisen van de klant staan centraal bij het realiseren van een succesvol project. Ook de ergonomie van de proces operator en de onderhoudsteams zijn een belangrijk onderdeel in het finale resultaat.

DEMA group staat eveneens garant voor het juiste ontwerp van al uw installaties, en dit zowel in een 2D maar meer nog in een 3D CAD omgeving. Dit start vanaf inplantingsvoorstellen tot aan volledige ontwerpen van uw installaties tot het gewenste gedetailleerde niveau. Daarbij wordt de design review voor de klant mogelijks begeleid met een virtuele rondgang door de ontwerpen. Geen enkel detail wordt hierdoor over het hoofd gezien zodat dure aanpassingswerken na uitvoering worden vermeden.

DEMA group verzorgt uw projecten in alle facetten van het proces. Zowel proceschemie als petrochemie, metallurgie en grondstoffenbehandeling, cement en betonindustrie, maar ook bulkgoederentransport en specifieke installaties uit de voedingsnijverheid kennen voor ons geen geheimen. U project wordt begeleid bij de afbraak, de civiele werken, de ruwbouwwerken en technieken, de staalbouw, het equipment design, de montage, de piping werkzaamheden tot zelfs de elektrische installatie en opstart.